Jump to content
Jeśli e-mail weryfikacyjny nie przychodzi na Twoją skrzynkę - sprawdź folder spam! ×

Regulamin forum


Recommended Posts

  • Project Lead

Regulamin forum


§1. Postanowienia ogólne
1.1 Rejestracja konta na stronie District Voice (https://forum.dvrp.pl/) jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
1.2 Użytkownik jest zobowiązany do śledzenia zmian regulaminu, które wchodzą w życie następnego dnia (tj. 00:00) od ich wprowadzenia.
1.3 Administracja zastrzega sobie prawo do dowolnej interpretacji każdego z punktów regulaminu.
1.4 Administracja zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników o tym fakcie.
1.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane
awarią serwera lub włamaniem (z wyjątkiem usług płatnych).
1.6 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem czyny użytkowników. Użytkownik odpowiada sam za siebie, a administracja stara się
tylko zapobiec niewłaściwemu zachowaniu.
1.7 Administracja na żądanie uprawnionych organów będzie udostępniać zgromadzone dane o użytkownikach.

§2. Usługi płatne
2.1 Nabywanie usług płatnych jest dopuszczalne tylko przez osoby pełnoletnie.
2.2 Niewłaściwe postępowanie niezgodne z regulaminem serwisu wiąże się z możliwością wcześniejszego odcięcia dostępu do oferowanych przez nie korzyści.
2.3 Wydarzenia w świecie In Character mogą mieć wpływ na utratę niektórych z zakupionych usług.

§3. Konta globalne
3.1 Użytkownik może aktywnie korzystać tylko z jednego konta, w przeciwnym razie dostęp do serwera oraz forum może zostać zablokowany.
3.2 Dostęp do konta jest chroniony hasłem, którego ochrona jest powierzona jego użytkownikowi.
3.3 Współdzielenie komputera między użytkownikami jest możliwe, lecz są oni zobowiązani do poinformowania o tym fakcie administracji w stosowanym temacie na forum dyskusyjnym.
3.4 Konto łamiące postanowienia regulaminu może zostać zablokowane lub trwale usunięte.
3.5 Nazwa konta, awatar oraz pozostałe elementy profilu nie mogą zawierać treści prawnie zabronionych oraz powinny podlegać ogólnie przyjętym zasadom kultury i etyki.
3.6 Estetyka włada wszystkim tym, co żyje, w związku z tym profile sprzeczne z nauką o pięknie mogą zostać czasowo zablokowane.

§4. Zasady korzystania z możliwości forum

4.1 Kultura na forum
4.1.1 Na forum obowiązują ogólne zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.
4.1.2 Na forum obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów.
4.1.3 Użytkownicy forum są zobowiązani do okazywania sobie wzajemnego szacunku.
4.1.4 Wulgarność w stosunku do ekipy projektu, jak i użytkowników będzie jednakowo karana.
4.1.5 Użytkownik ma prawo do dzielenia się ze społecznością swoimi poglądami.
4.1.6 Złośliwe opinie związane z projektem pozbawione odpowiedniej argumentacji będą usuwane.

4.2 Wysyłanie postów, tworzenie tematów
4.2.1 Posty pozbawione sensu będą usuwane.
4.2.2 Użytkownik w pełni odpowiada za treść swoich postów.
4.2.3 Używanie formatowania tekstu do ukrywania pewnych informacji w poście jest zabronione (np.: przekreślenia wulgaryzmów).
4.2.4 Nazewnictwo tematu musi być zgodne z poruszanym w nim problemie, zjawisku itp., oraz dokładnie go opisywać.
4.2.5 Tworzenie identycznych bądź podobnych tematów jest zabronione. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że nie powiela napisanego wcześniej tematu.
4.2.6 Należy trzymać się w postach tematyki określonej przez wybrany dział.
4.2.7 Zabronione jest stosowanie mediów (grafiki, filmy, animacje) nieodnoszących się do tematu wątku lub utrudniających jego przeglądanie.
4.2.8 Wyrażane na forum opinie powinny zawierać argumentację stanowiska.
4.2.9 Użytkownik powinien wypowiadać się w sposób wyczerpujący.
4.2.10 Materiały z serwera zamieszczane przez użytkowników na forum, przechodzą na własność District Voice.
4.2.11 Należy zamieszczać posty związane tylko i wyłącznie z tematem wątku oraz z uwzględnieniem pkt. 4.2.6.

4.3 Treści zabronione przez regulamin 
4.3.1 Na forum istnieje zakaz reklamowania wszelkich produktów, stron internetowych, serwisów, serwerów.
4.3.2 Na forum istnieje zakaz reklamowania wszelkich serwerów stworzonych dla gry Grand Theft Auto V oraz wszelkich modyfikacji multiplayer innych niż RAGE Multiplayer.
4.3.3 Na forum istnieje zakaz umieszczania odnośników, linków przekierowujących użytkowników na strony o tematyce pornograficznej.
4.3.4 Zakazane są wszelkie treści pornograficzne, faszystowskie, obraźliwe i inne niezgodne z polskim prawem.

4.4 Ogólny porządek na forum
4.4.1 Odpowiedzialność za porządek na forum spoczywa w pierwszej kolejności na moderatorach oraz administratorach.
4.4.2 Moderator konkretnego działu jest zobowiązany do informowania administracji o planowanych zmianach z 24-godzinnym wyprzedzeniem (z wyjątkiem tworzenia tematów).
4.4.3 Uprawniony członek ekipy nie musi informować użytkownika o powodzie usunięcia jego wypowiedzi.
4.4.4 Zabrania się moderatorom działów grup mieszać język angielski z polskim w nazewnictwie działów; w przypadku wybrania jednego z języków (angielski bądź polski) należy stosować go do nazewnictwa wszystkich działów, podziałów itp. w moderowanym dziale IC.

4.5 Sygnatury
4.5.1 Sygnatura nie może zawierać treści niezgodnych z powyższym regulaminem.
4.5.2 Maksymalne rozmiary sygnatury to 600x150px bądź odpowiednio 5 linijek tekstu.
4.5.3 Maksymalny rozmiar czcionki użyty w sygnaturze to ‘4’.
4.5.4 Niestosowanie się do powyższych zasad wiążę się z usunięciem sygnatury profilu, bądź blokadą całego konta.

 

Oryginalny regulamin forum został napisany przez: @blackuGT

  • Like 11
Link to post
Share on other sites
  • Hazes locked this topic
  • Hazes pinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...