Jump to content
Jeśli e-mail weryfikacyjny nie przychodzi na Twoją skrzynkę - sprawdź folder spam! ×

Regulamin organizacji przestępczych


Recommended Posts

  • Project Lead

Regulamin organizacji przestępczych


§1. Sprawy ogólne
1.1 Liderzy organizacji przestępczych podlegają bezpośrednio Opiekunowi organizacji przestępczych oraz administracji serwera.
1.2 Wszelkie skargi należy kierować do Opiekuna organizacji.
1.3 Lider organizacji odpowiada w pełni za jej funkcjonowanie oraz grę członków organizacji.
1.4 Przekazanie praw do organizacji po śmierci postaci lidera jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem.
1.5 Zakazane jest przedłużanie stanu BW dla gracza, który powinien mieć czas na rozegranie akcji IC.
1.6 Osoby trzecie przebywające na terenie organizacji przestępczych powinny należycie odgrywać zachowanie postaci.
1.7 Zabrania się prowadzenia jednoczesnej rozgrywki w organizacji przestępczej i publicznej, z wyjątkiem wcześniejszej zgody liderów obydwu organizacji jak i samych opiekunów.
1.8 Opiekunowie powinni przygotować listę zaakceptowanych grup, które wymagają utworzenia panelu i przekazać je administratorowi z odpowiednimi uprawnieniami w każdy piątek do godziny 19:00. Tworzenie nowych paneli dla grup odbywa się w soboty.

§2. Napaści i przestępstwa
2.1 Zakazane jest napadanie tej samej postaci więcej niż 2 razy na dzień, chyba że jest ona powiązana z organizacjami przestępczymi.
2.2 Przestępstwa mogą odbywać się o każdej porze. Należy jednak pamiętać o większych konsekwencjach IC dokonywania przestępstw za dnia.
2.3 Napady, w których zakłada się śmierć ofiary, powinny być wcześniej przedstawione Opiekunowi.
2.4 Organizacja może zażądać wszelkiej gotówki oraz przedmiotów, jaką w momencie przestępstwa posiada przy sobie ofiara.
2.5 Gwałt IC wymaga wcześniejszej zgody OOC obydwu stron na jego odegranie.
2.6 Zakazane jest dokonywanie przestępstw na nowo utworzonych postaciach (do 8 godzin).
2.7 Zakazane jest zmuszanie graczy do uśmiercania ich postaci oraz oddawania majątku, którego nie posiadają przy sobie, w tym gotówki znajdującej się w banku ofiary, jeśli nie należy ona do organizacji przestępczej.
2.8 Zabronione jest wzywanie służb porządkowych przez numery alarmowe, w celu obrabowania ich lub odegrania przestępstwa na tych osobach.
2.9 Każde przestępstwo musi być poparte odpowiednimi motywami IC. Postacie muszą wiązać się z ewentualnymi konsekwencjami In Character.
2.10 FCJ dozwolone jest tylko za zgodą Opiekuna.
2.11 Wszelkie zbrodnie powinny być opisane w odpowiednim dziale "Zbrodnie" na forum do 6 godzin od popełnienia. Niezgłoszone zbrodnie będą anulowane.
2.12 Kradzieży nie podlegają dobra zdobyte na drodze usług płatnych (premium).
2.13 Sprawcy rabunku zobowiązani są pozostać na serwerze minimum godzinę po dokonaniu przestępstwa, np.na innym graczu, kradzieży pojazdu itp. Natomiast jeśli doszło do jakiegokolwiek napadu, zobowiązani są zostać minimum 2 godziny.
2.14 Zakazuje się jakichkolwiek napadów, pobić czy kradzieży w biały dzień w środku miasta między 6:00 a 21:00. Wyjątkiem są wszelkiego rodzaju zaułki oraz miejsca, które nie są często uczęszczane.

§3. Porwania
3.1 Organizacje przestępcze mają prawo do porywania innych graczy.
3.2 Maksymalny czas przetrzymywania innego gracza to 4 dni.
3.3 Do uśmiercenia porwanej postaci wymagana jest zgoda Opiekuna na FCK.
3.4 Wszystkie porwania powinny być udokumentowane dokładnymi zrzutami ekranu i przedstawione Opiekunowi.

§4. 'Wojny' między organizacjami
4.1 Organizacje mają prawo prowadzić ze sobą 'wojny'.
4.2 Wszelkie spory i chęć rozpoczęcia 'wojny' należy wcześniej zgłosić Opiekunowi.
4.3 Rozpoczęcie 'wojny' wymaga zgody obydwu organizacji.
4.4 Zgoda na 'wojnę' jest jednoznaczna ze zgodą na ewentualne CK postaci, podczas BW.
4.5 Organizacje mogą przeprowadzić maksymalnie trzy ataki dziennie.
4.6 Osoby trzecie, zaprzyjaźnione z organizacją mogą brać udział w 'wojnie'. Wyrażają tym samym zgodę na ewentualne FCK.

§5. Haracze
5.1 Grupy mogą ściągać niewielkie haracze z lokali.

§6. FCK (Forced Character Kill)
6.1 Do uśmiercenia jakiejkolwiek postaci (z wyjątkiem §6.7) wymagana jest oficjalna zgoda Opiekuna na przeprowadzenie FCK.
6.2 W przypadku gdy ofiarą FCK ma być cywil (osoba nienależąca do organizacji przestępczej lub porządkowej), decyzja o przeprowadzeniu FCK zależy od dostarczonych Opiekunowi materiałów jasno opisujących motyw zdarzenia.
6.3 Wnioski o FCK należy składać w odpowiednim dziale według wzoru.
6.4 Po otrzymaniu zgody na przeprowadzanie FCK, należy umówić się z członkiem ekipy, aby nadzorował akcje.
6.5 Zabronione jest wywieranie presji na ofierze drogą OOC oraz zmuszanie jej do wejścia na serwer lub spotkania in-game celem wykonania wyroku. Jeśli ofiara intencjonalnie nie jest aktywna dłużej niż 3 dni należy zgłosić to Opiekunowi.
6.6 Akceptacja FCK działa w dwie strony. Jeżeli osoba wykonująca wyrok zawiedzie i otrzyma BW, jest skazana na CK.
6.7 Lider posiada prawo do uśmiercenia swoich członków bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody, jednak nie wyklucza to posiadania odpowiednich motywacji IC.

Legenda:
Organizacja - organizacja przestępcza.
Opiekun - oficjalny opiekun organizacji.

  • Like 14
Link to post
Share on other sites
  • Hazes locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...