Jump to content
Jeśli e-mail weryfikacyjny nie przychodzi na Twoją skrzynkę - sprawdź folder spam! ×

Regulamin serwera


Recommended Posts

  • Project Lead

Regulamin serwera


§1. Postanowienia ogólne
1.1 District Voice to serwer typu Role Play, więc oprócz podstawowych zasad RP, obowiązują również poniższe.
1.2 Bezwzględny zakaz Deathmatch oraz prowokacji.
1.3 Gracz, wchodząc na serwer powinien zapoznać się, z zasadami rozgrywki Role Play; ich nieznajomość nie jest usprawiedliwieniem.
1.4 Zabronione jest używanie modyfikacji zewnętrznych, w tym cheat'ów, hack'ów i innych wspomagaczy.
1.5 Zabronione jest tworzenie multikont, osoby korzystające z tego samego komputera lub konta steam / social club zobowiązane są poinformować o tym administrację.
1.6 Zakazany jest jakikolwiek handel majątkiem IC poza grą.
1.7 Wirtualny świat IC oraz postacie nie mają żadnego związku ze światem rzeczywistym OOC i odwrotnie. Zakazuje się łączenia IC oraz OOC.
1.8 Świat IC oraz akcja powinny być dostosowane do kreowanej wirtualnej rzeczywistości. Zakazuje się odgrywania nadprzyrodzonych, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości akcji/postaci.
1.9 Wymagany wiek to 16 lat włącznie z mutacją.
1.10 Użytkownik jest zobowiązany do śledzenia zmian regulaminu, które wchodzą w życie następnego dnia (tj. 00:00) od ich wprowadzenia.
1.11 Zabrania się kradzieży pojazdów frakcyjnych.
1.12 Otrzymanie bana wiąże się z utratą wszelkich przywilejów, rang i usług premium przez użytkownika.
1.13 Administracja zastrzega sobie prawo do dowolnej interpretacji każdego z punktów regulaminu.
1.14 Administracja zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników o tym fakcie.
1.15 Obowiązkiem gracza jest informowanie ekipy serwera o łamaniu regulaminu przez graczy lub innych członków ekipy.
1.16 Zdanie administracji oraz lidera projektu jest ostateczne.

§2. Rozgrywka
2.1 Rozgrywka osadzona jest w realiach współczesnego Idaho / Los Angeles / Kalifornia / USA.
2.2 Podczas gry należy uwzględniać drugą stronę i umożliwić jej odegranie reakcji (wyjątkiem są akcje dynamiczne).
2.3 Dopuszcza się nie odegranie kolizji wynikającej z zacięcia gry (tzw. “lag”), gdy obie strony wyrażą na to zgodę.
2.4 Wszystko, co wykracza poza możliwości platformy oraz skryptu należy odgrywać przy użyciu komend /me i /do.
2.5 Prowadząc pojazd należy uwzględniać prawa fizyki oraz stosować ogólne zasady ruchu drogowego.
2.6 Napady/Rabunki/Haracze i inne działania przestępcze mogą być dokonywane tylko przez organizacje przestępcze zgodnie z regulaminem.
2.7 Zabrania się wykorzystywania komendy /sprobuj do tzw. Power Gaming.
2.8 Każda większa akcja wykonywana przez org. przestępcze czy przez frakcje porządkowe powinna być dobrze rozplanowana. Każda osoba na akcji jest zobowiązana brać w niej czynny udział.
2.9 Zabrania się umieszczania ogłoszeń handlowych lub ofert pracy w aplikacji twitter. Przeznaczone są do tego ogłoszenia w rozgłośniach radiowych.
2.10 Jeśli pojazd uległ zatopieniu, przepada. Wyjątkiem jest odegranie akcji wyciągnięcia go z wody w ciągu 6h od zatopienia oraz odnowienie pojazdu, udokumentowane odegraną akcją RP.
2.11 Zabrania się odgrywania posiadania przedmiotów, których postać nie posiada w ekwipunku.
2.12 Zabrania się handlu przedmiotami, do których kupujący nie ma uprawnień.

§3. Postacie
3.1 Zabronione są imiona i nazwiska osób sławnych, obraźliwe bądź niepoważne, a także imiona i nazwiska zbliżone do Celebrity Name (CN).
3.2 Zabronione są zangielszczone formy polskich imion i nazwisk.
3.3 Opis postaci służy do krótkiego opisu wyglądu swojej postaci; inne formy używania opisów nie będą uznawane.
3.4 Postacie powinny być kreowane i prowadzone w sposób realistyczny. Zakazane jest zmienianie profilu postaci (np. gangster -> policjant).
3.5 Zakazany jest transfer tzw. przenoszenie majątku IC między postaciami. Dotyczy to również sytuacji, gdy postać ma zostać uśmiercona (testament).
3.6 Postacie gracza nie mogą być ze sobą w żaden sposób powiązane (pomijając nazwisko, wątek fabularny, ew. biografię). Grozi to ich blokadą.
3.7 Postacie powinny być kreowane w sposób przemyślany i stosowny.
3.8 Stan BW powinien być odgrywany przez minimum kolejny dzień; należy uwzględnić jego skutki w kreowaniu postaci.
3.9 Każda strata punktów zdrowia powinna zostać odegrana.
3.10 Monitorowane miejsca przez kamery są strefami, skąd służby mogą pobrać zapis z taśm w celu weryfikacji popełnienia przestępstwa do 72 godzin.
3.11 Użytkownik nie ma możliwości uśmiercenia postaci przed przegraniem 20 godzin bez względu na okoliczności. Nie możliwe jest również nałożenie FCK na takowe postacie.

§4. Organizacje publiczne
4.1 Liderzy organizacji publicznych podlegają gronu administracji oraz opiekunowi organizacji. Wszelkie skargi należy kierować do opiekuna organizacji.
4.2 Administrator ma prawo do wydalenia gracza z organizacji bez podania przyczyny.
4.3 Zabrania się odgrywania postaci skorumpowanej lub przychylnej innej grupie lub postaci we frakcjach publicznych.
4.4 Jedna postać może przynależeć maksymalnie do jednej frakcji. Limit organizacji publicznych na konto globalne jest ustalany przez liderów organizacji.
4.5 Zabrania się prowadzenia jednoczesnej rozgrywki zarówno w organizacji przestępczej, jak i publicznej, chyba że takowa inicjatywa zostanie wcześniej przedstawiona liderom obydwu organizacji.
4.6 Organizacje publiczne mają prawo do PowerGamingu tylko w sytuacjach wyjątkowych, nagłych i uzasadnionych (np. nagłe zatrzymanie).
4.7 Tortury i łamanie kończyn przez organizacje publiczne dozwolone są tylko w sytuacjach potrzeby zmuszenia członka organizacji przestępczej do udzielenia informacji o wydarzeniach prowadzących do umniejszenia budżetu miasta na dużą skalę (tj. rabunek, masowa dystrybucja narkotyków) i powinny być wykorzystywane tylko przez wyższe instytucje (tj. FBI, Wojsko).

§5. Organizacje prywatne (link)

§6. Organizacje przestępcze (link)

§7. Projekty In Character (link)

§8. Komunikacja, chaty
8.1 Każdy czat posiada swoje przeznaczenie, a używanie ich w innych celach jest zabronione.
8.2 Zakazane jest używanie wulgaryzmów na chacie OOC, /me, /do oraz innych chatach globalnych.
8.3 Najlepszą formą kontaktu z ekipą jest /pomoc.
8.4 Zabrania się wykorzystywania komunikatorów OOC celem odegrania jakiejkolwiek komunikacji in-game.
8.5 Udostępnianie nagrań z gry na serwerze, prezentujących łamanie regulaminu, lub stawiających serwer w złym świetle zakończy się bezapelacyjnym banem, z wyjątkiem działu skarg / apelacji / zwrotów.

  • Like 16
Link to post
Share on other sites
  • Hazes locked this topic
  • Hazes pinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...